Инфлацията представлява темп на промяна на цените. Нарастващите нива на инфлация означават, че трябва да плащате повече за същите стоки и услуги, които преди сте придобивали на по-ниска стойност. Ако доходите ви не вървят в крак с инфлацията, тоест да се увеличават и те, то покупателните ви способности започват да намаляват.

С течение на времето инфлацията увеличава разходите ви за живот. Ако инфлацията е прекалено висока, това вреди на икономиката на дадена страна, но най-силно се отразява на доходите, които получаваме.

Ефектът от инфлацията зависи от нейния вид. Например, ходещата инфлация е от 3% до 10% годишно. Пълзящата инфлация е по-мека от ходещата инфлация, докато текущата растяща инфлация покачва по-агресивно цените и предвещава нива на хиперинфлация.

Покачващите се цени може да са индикация за много бърз растеж на икономиката. Хората купуват повече от необходимото, за да избегнат утрешните по-високи цени, което подхранва търсенето на стоки и услуги. В резултат на това доставчиците не могат да смогнат, но това което е от значение е, че и заплатите на хората също не могат. В резултат на това стойността на ежедневните стоки и услуги започва да става недостъпна за повечето хора.

Кой е най-много засегнат от растящата инфлация?

Инфлацията в икономиката на дадена страна оскъпяват всичко, като започнем основно от суровините и материалите за всеки един производствен процес. Самият той също се оскъпява поради този факт, което пък от своя страна се прехвърля на готовата продукция, чиято цена е по-висока за да компенсира направените разходи от производителите. Засиленото търсене допълнително усложнява ситуацията, тъй като доставчиците не могат да отговорят подобаващо и това изкуствено повишава цените на всички стоки и услуги.

Нарастващите нива на инфлацията освен, че засягат икономиката на страната, те влияят най-много върху лицата с по-ниски доходи. Точно поради този факт, инфлацията още се нарича и „данък на бедните“, тъй като цените на стоки и услуги от първа необходимост не спира да се увеличава над нивото на минималната работна заплата. Това на своя страна намалява покупателните възможности първо на хората с минимален доход.

Повечето хора започват да усещат повишаващите се нива на разходите в ежедневието си, но покачването на цените най-силно удря средната класа, а най-тежко – хората под прага на бедност. Хората с по-ниски доходи изразходват по-голямата част от доходите си за закупуване на стоки от първа необходимост като храна.

Точно този факт изправя хората пред непрекъсната загуба на покупателна способност и те започват да харчат почти цялата си заплата само за да оцелеят. Това затруднява сериозно лицата с ниски доходи и те не могат да си позволят различни необходими удобства – покупка на жилище, използване на здравни услуги или пък почивка.

По-високите разходи за храна, гориво и комунални услуги означават по-малко пари за спестявания. За да компенсират, потребителите купуват по-малко, преминават към по-евтини заместители или започват да търсят по-изгодни сделки.

Непрекъснато растящите нива на инфлацията провокират много потребители да теглят бързи кредити. Макар, че с тях не бива да се прекалява, те са добро решение за покриване на наложителни разходи, отколкото да оставите сметката да се трупа и трупа.

За удобство на потребителите са разработени различни видове кредити, подходящи за различни ситуации – кредит пенсионер, кредит до заплата и т.н. Тяхното предимство е, че ги получавате бързо и навреме, а процесът по кандидатстването е максимално опростен и се случва изцяло онлайн.