Как да направя превод?

Онлайн банкиране

МОЖЕ ДА НАПРАВИШ ПРЕВОД ЧРЕЗ ВАШЕТО ОНЛАЙН БАНКИРАНЕ

EasyPay/ePay.bg

IBAN : BG53 ESPY 4004 0041 6703 90
BIC : ESPYBGS1
ВАЛУТА : BGN

Вид услуга: Предплатена услуга
Получател:
  ЗИ-МЕТРИКС АД
Търговско име в EasyPay: КешБокс


Банка ДСК

IBAN : BG41 STSA 9300 0028 9058 37
BIC : STSABGSF
ВАЛУТА : BGN

Получател: ЗИ-МЕТРИКС АД


Булбанк

IBAN : BG57 UNCR 7000 1523 5786 26
BIC : UNCRBGSF
ВАЛУТА : BGN

Получател:  ЗИ-МЕТРИКС АД


ПИБ

IBAN : BG63 FINV 9150 1017 6413 18
BIC : FINVBGSF
ВАЛУТА : BGN

Получател:  ЗИ-МЕТРИКС АД